Presentació Aula Virtual BPW

La Federació d’Empresàries i Professionals BPW SPAIN, obre la seva Aula Virtual per a oferir formació en línia a les seves associades a través del projecte 101/2017/398/001 / Capacitació de dones per superar la bretxa salarial, presentat a la convocatòria de subvencions de la Resolució de 23 d’agost de 2017, de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convoquen subvencions per a la realització d’activitats d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Us animem a participar a l’Aula Virtual, en la qual anem completant els Cursos sobre bretxa digital amb les seves unitats didàctiques que de manera fàcil ens van a ensenyar a adquirir habilitats tic que milloren la nostra gestió de recursos.

1. Iniciació a creació i maneig de blocs.
2. Iniciació a Facebook.
3. Iniciació a Twitter.
4. Iniciació a Màrqueting 2.0.
5. El smartphone és una mica més que el teu telèfon, la teva oficina de butxaca.
6. Recursos útils i gratuïts de Google.
7. Altres recursos del web.
8. Una finestra professional: Linkedin.

Els nous cursos estaran operatius des de l’1 d’octubre.

La formació contínua és un element de qualitat i innovació per a les empreses, avui resulta imprescindible adquirir les capacitats tic que ens faciliten la comunicació, afavoreixen la gestió dels usos del temps i en definitiva impulsen la productivitat.