Assemblea anual de Funde

El dia 13 de febrer de 2018 se celebra la reunió de l’Assemblea anual de Funde, en la que es parla sobre el canvi d’orientació i estratègia de l’entitat. També es presenta a les sòcies assistents, l’estat de comptes, la memòria 2017 i el pla d’acció de l’any en curs. És un any de canvis i novetats, durant el qual desitgem que ens acompanyeu, com sempre heu fet.

Agraïm a totes les associades la vostra participació, confiança i suggeriments.

Continuem treballant per i amb vosaltres.